Perspectief bestaat uit 4 praktijken

Onze praktijken zijn gericht op het bieden van (psycho) therapie bij psychische klachten en problemen.

Wij bieden zowel Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als Specialistische GGZ (SGGZ) hulp aan.

Daarnaast bieden wij coaching aan.

Wanneer psychotherapie?
Iedereen komt in zijn leven wel eens problemen tegen.
Wanneer het u niet lukt deze problemen zelf op te lossen of wanneer deze problemen u ernstig belemmeren in uw functioneren dan kan psychotherapie helpen.
Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij psychische klachten en problemen. Het doel van psychotherapie is het verminderen of weer hanteerbaar maken van klachten.
Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid en inzet van de psychotherapeut. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is.
Wat is Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ)?
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De therapie is vaak kortdurend en klachtgericht.

De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaak terugkerende klachten. De therapie duurt dan langer, waarbij zowel klachtgericht als persoonsgericht gewerkt kan worden. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de dieperliggende oorzaken van uw probleem, om gaandeweg meer grip op uw leven te krijgen.
Toewijzing naar de GBGGZ of SGGZ
De huisarts heeft de centrale rol bij de signalering van klachten en de verwijzing.

Binnen de GBGGZ zijn er de volgende trajecten:
  • kort traject (ongeveer 5 gesprekken)
  • midden traject (ongeveer 7 gesprekken)
  • intensief traject (ongeveer 11 gesprekken)
  • chronisch traject (ongeveer 11 gesprekken)
Indien u meer hulp nodig heeft omdat uw klachten te complex of ernstig zijn, dan verwijst uw huisarts u door naar de SGGZ.

Een behandeling binnen de SGGZ duurt minimaal een half jaar, maar kan ook enkele jaren duren, afhankelijk van de problematiek.
Wanneer coaching?
Bent u vast gelopen in uw werksituatie of u voelt dat u niet tevreden bent met uw huidige leven dan kan coaching een goed hulpaanbod zijn.
Coaching biedt aandacht voor zelf-onderzoek en zelfreflectie. U worstelt bijvoorbeeld met vragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘wat wil ik werkelijk?’ en zou ondersteuning en begeleiding willen in het vinden van de antwoorden op deze vragen.

Naast coaching bij levensfaseproblemen bieden wij coaching bij burn-out en bij eetproblemen (waardoor overgewicht).
(bij een eetstoornis verwijzen wij u binnen de praktijk door voor een psychotherapie traject)

De duur van een coachingstraject is afhankelijk van de hulpvraag die u heeft. Doorgaans is coaching van korte tot middellange duur (5-15 gesprekken).

Bekijk hieronder de vier praktijken:

Praktijk

Monique Wijers

Praktijk

Kalsoum Nouri

Praktijk

Remco van der Wijngaart

Praktijk

Eline Mollema