Voer aub uw telefoonnummer in
 • wie ben ik
 • wat doe ik
 • mijn visie
 • vergoedingen

Praktijk Eline Mollema

Ik ben Eline Mollema. Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Ik ben sinds 1996 werkzaam als psycholoog, eerst in de ziekenhuissetting, en sinds 2006 in de GGZ. Ik heb ervaring in de behandeling van verschillende klachten en problematieken, zowel in individuele- als groepsbehandeling.

Ik heb aan het begin van mijn carrière wetenschappelijk onderzoek gedaan en ben gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ik hecht aan het werken met methoden die wetenschappelijk onderbouwd en onderzocht zijn – ik werk daarom met cognitieve gedragstherapie en schematherapie.

Ik vind het inspirerend en belangrijk om mijn kennis en kunde te delen. Ik ben supervisor en leertherapeut voor de VGCT en de Vereniging voor Schematherapie en geef les bij verschillende opleidingsinstellingen (RINO-Zuid, GITP, Academie voor Schematherapie) in de (na)scholing van professionals.

Beroepsregistraties
 • BIG-registratie klinisch psycholoog (29063370025)
 • BIG-registratie Psychotherapeut (49063370016)
Praktijkregistraties
 • KvK-vestiging praktijk Eline Mollema (65342585)
 • AGB code zorgverlener (94016558)
 • AGB-code praktijk Eline Mollema (94062654)
Lidmaatschap beroepsverenigingen
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Vereniging voor Schematherapie schematherapie.nl
 • International Society Schema Therapy (ISST)
 • Nederlandse Vereniging Gezondheidszorg Psychologie (NVGzP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Mijn GGZ kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.

 

 

Wat doe ik

Diagnostiek en Psychotherapie

Mijn werkdagen zijn woensdag en/of vrijdag.

In mijn psychotherapiepraktijk kunt u terecht voor diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij volwassenen. Ik bied zowel kortdurende als langdurende trajecten binnen de specialistische GGZ. Afhankelijk van de problematiek pas ik hiervoor cognitieve gedragstherapie toe, dan wel schematherapie.

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van
 • Angstklachten (paniekklachten, straatvrees e.d.)
 • Lichamelijke klachten waarbij ook psychische aspecten een rol spelen (chronische vermoeidheid, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten)
 • Persoonlijkheidsproblemen, zoals Borderline Persoonlijkheidsstoornis, Vermijdende-, Afhankelijke-, en Dwangmatige Persoonlijkheidsstoornis
Supervisie en leertherapie
Ik ben geregistreerd als supervisor en leertherapeut bij de VGCT (Nederlandse Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie) en bij de Vereniging voor Schematherapie.
Ik geef supervisie en leertherapie aan mensen die bezig zijn met hun opleiding (bv. tot cognitief-gedragstherapeut, schematherapeut, GZ-psycholoog, psychotherapeut, of klinisch psycholoog). Supervisie buiten het kader van een opleiding is uiteraard ook mogelijk.

Mijn visie op therapie

Psychotherapie is een proces, waarin het ten eerste belangrijk is om samen met u tot een goede werkrelatie te komen. Vandaaruit kunnen we samen uw probleem, en de achtergronden daarvan, begrijpen. Daarna bespreek ik met u wat er nodig is om toe te werken naar de verandering, en maken wij het plan van aanpak.

Mijn insteek is dat het van beide kanten inzet vergt – zowel van mij als professional als van u als client - om daadwerkelijk aan de slag te gaan met uw problemen.

Mijn persoonlijke stijl hierin is transparant, rustig, en empathisch, met een open en onderzoekende houding. Ik werk met humor waar mogelijk, en ben doortastend waar nodig.

Tarieven en vergoedingen

Om zorg vergoed te krijgen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Ik werk contractvrij
Ik werk contractvrij, dat wil zeggen dat ik geen contracten met Zorgverzekeraars heb afgesloten waardoor ik samen met u vrij blijf in het kiezen van de behandelmethode en de behandelduur. Contracten met zorgverzekeraars hebben als nadeel dat de zorgverzekeraar sterke invloed uitoefent op de duur van de behandeling en het aantal sessies dat vergoed wordt. Ze baseren zich in die keuzen niet enkel op uw behoeften maar ook op de financiele belangen die zij hebben bij de duur van therapie.
Wat betekent dat voor u?
Ook bij het contractvrij werken heeft u recht op een vergoeding (de zg. vergoeding op restitutiebasis). Dat wil zeggen dat u zelf de door u gemaakte kosten voor behandeling declareert bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding die u dan krijgt van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft. Het is daarom belangrijk dat u uitzoekt wat de voorwaarden zijn van uw polis.
Hoogte van de vergoeding
Indien u een volledige restitutie-polis heeft dan krijgt u 100% vergoed door uw verzekering. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een echte restitutie polis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u een naturapolis heeft dan ligt het percentage dat u vergoed krijgt lager. Meestal vergoedt uw verzekering dan tussen de 60% en 80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Wilt u weten hoeveel procent er vergoed wordt voor Uw kosten, check dan dit bestand

Het stuk dat uw verzekering niet vergoedt (de eigen bijdrage) is in principe voor eigen rekening.
Betaling
Een vergoeding op restitutie basis betekent dat de rekening rechtstreeks naar u verstuurd zal worden.
U kunt de rekening vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Het stuk eigen bijdrage (het gedeelte dat u niet vergoed krijgt door uw verzekering bij een natura polis), kunt u, indien gewenst, gespreid betalen.
Belasting
Het stuk eigen bijdrage is, afhankelijk van uw inkomen, aftrekbaar van de belasting.
Let op, dit geldt voor het stuk eigen bijdrage en niet het eigen risico! Informeer hiernaar bij de belastingdienst.
Keuze zorgverzekering
Indien u kiest voor een vergoeding op restitutie basis, is voor u het meest gunstig indien u overstapt op een restitutie-polis.
Deze is vaak maar enkele euro’s duurder dan een natura polis.
Indien u de huidige verzekering wilt wijzigen of opzeggen dan dient u dat vòòr 1 januari van het nieuwe jaar te hebben gedaan. Bij opzegging van uw verzekering dient u vòòr 1 februari van datzelfde jaar een nieuwe verzekeraar te hebben gekozen.
De meeste zorgverzekeringen bieden naast natura polissen ook restitutie polissen aan. Vaak is hierdoor volledig overstappen op een andere verzekering niet nodig, maar moet u alleen uw polis veranderen.
Supervisie en leertherapie
Neem contact op per mail om te informeren naar de mogelijkheden en tarieven van leertherapie en supervisie.