• vergoeding
  • tarieven
  • voorwaarden

Vergoeding

Algemene informatie
In 2024 heeft u vanuit de basis verzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. De vergoeding valt wel onder het eigen risico. Voor 2024 is dit minimaal 385 euro.
Zie zorginstituut Nederland

Om gebruik te maken van verzekerde zorg, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat uw klachten moeten voldoen aan de criteria voor een vergoedbare diagnose. Na het intake gesprek is er duidelijk of er sprake is van een vergoedbare diagnose.
Gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg
Bij een “gecontracteerde hulpverlener” heeft de therapeut een contract afgesloten met uw zorgverzekering.
Een “contractvrije hulpverlener” heeft geen contracten afgesloten.
De behandeling bij een gecontracteerde hulpverlener wordt standaard volledig vergoed.
Ook bij een niet gecontracteerde hulpverlener wordt de zorg vergoed. Het is dan afhankelijk van uw polis welk percentage van de zorgkosten er vergoed wordt.
Onder het kopje praktijken vindt u uitgebreid uitleg over vergoeding per therapeut.

Tarieven

Tarieven BGGZ en SGGZ
De tarieven voor de BGGZ en SGGZ zijn gelijk en gebaseerd op de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Voor een overzicht van de NZA tarieven klik hier
De kosten verbonden aan de behandeling worden maandelijks aan u gefactureerd.
Tarieven coaching
Individuele coachingstrajecten vallen buiten de basis zorg van uw zorgverzekering. Wanneer u kiest voor een coachingstraject, dan dient u de kosten zelf te betalen. Vaak is wel een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk via uw:
  • Werkgever
  • Arbo arts
  • UWV (indien u een uitkering heeft)
  • Belastingdienst
  • Aanvullende verzekering van uw zorgverzekering
U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.
Voor een overzicht van de tarieven van coaching, kijk verder bij de praktijken.
Tarieven supervisie en leertherapie
Het is mogelijk om supervisie en leertherapie te volgen binnen onze praktijken in het kader van een opleiding: cognitief gedragstherapeut, schematherapeut, psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog. Ook buiten het kader van een opleiding is het mogelijk om supervisie te volgen. Voor een overzicht van de tarieven van supervisie of leertherapie zie verder onder praktijken
No Show
De praktijken hanteren voorwaarden en tarieven voor no-show of te laat afgezegde consulten.
Wilt u een afspraak afzeggen, dan dient u dit minstens 24 uur van te voren, per mail of telefonisch, kenbaar te maken.
Bij niet- of niet tijdig afzeggen wordt, 75 euro in rekening gebracht.
No-show kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Hieronder ziet u een link mbt de betalingsvoorwaarden.
Wij willen u adviseren dit door te lezen.
Betalingsvoorwaarden (Word)

Klachtenreglement

Wij zijn allen aangesloten bij de LVVP. Via hen is het klachtenreglement geregeld
LVVP klachtenreglement

Privacy

Om uw vrijheid en privacy te beschermen, bestaat er de mogelijkheid om een officiële privacyverklaring en verklaring van bezwaar te tekenen. Hierdoor wordt er geen inhoudelijke of diagnostische informatie naar uw verzekeringsmaatschappij gecommuniceerd. Ook mag uw dossier niet worden ingezien.
Voordelen van deze manier van werken zijn, dat er veel bureaucratische handelingen wegvallen en dat er geen digitale (onveilige) communicatie plaatsvindt. Ook is er geen externe (persoonlijke) dossiervorming en blijft het beroepsgeheim gewaarborgd.
Privacy verklaring (PDF)

Waarneming

Tijdens langdurige afwezigheid van 1 van de therapeuten is het mogelijk dat wij voor elkaar waarnemen.