• wie ben ik
 • wat doe ik
 • mijn visie
 • vergoedingen

Praktijk Monique Wijers

Ik ben Monique Wijers. Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Sinds 1993 ben ik werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Zuid-Limburg. Ik heb ruime ervaring met individuele- en groepsbehandeling van uiteenlopende psychische klachten en levensvragen. Trauma-gerelateerde problematiek heeft door de jaren steeds mijn speciale aandacht gehad.

Ik deel mijn kennis, kunde en passie voor het vak graag. Daarom verzorg ik bij verschillende opleidingsinstellingen (RINO-Zuid, Cure&Care Development, Academie voor Schematherapie) (na)scholing aan professionals. Ik ben supervisor en leertherapeut voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie en de Vereniging voor Schematherapie

Beroepsregistraties
 • BIG-registratie Klinisch Psycholoog (09049301825)
 • BIG-registratie Psychotherapeut (29049301816)
Praktijkregistraties
 • KvK-vestiging Praktijk Monique Wijers (67148204)
 • AGB-code praktijk (94063099)
 • AGB-code zorgverlener (94014177)
Lidmaatschap beroepsverenigingen
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Vereniging voor Schematherapie schematherapie.nl
 • International Society Schema Therapy (ISST)
 • Nederlandse Vereniging Gezondheidszorg Psychologie (NVGzP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC)

Bij vergoeding op restitutie basis ligt het kwaliteitsstatuut ter inzag in mijn praktijk.

 

 

Wat doe ik

Binnen mijn praktijk bied ik individuele hulpverlening aan volwassenen vanaf 18 jaar. Daarnaast geef ik supervisie en leertherapie.
Doorgaans werk ik op donderdag en vrijdag in mijn praktijk.

Psychotherapie
Ik werk zowel klachtgericht, als persoonsgericht. Kort als het kan, lang als het nodig is. Dit betekent dat u zowel voor Basis GGZ als voor Specialistische GGZ bij mijn praktijk aan het goede adres bent.
Ik werk met methoden die wetenschappelijk onderzocht zijn en effectief gebleken zijn. Ik zet cognitieve gedragstherapie en schematherapie in voor de behandeling van:
 • trauma-gerelateerde klachten (PTSS)
 • angstklachten (paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie)
 • werk-gerelateerde klachten, overspannenheid, burn-out
 • milde tot matig ernstige persoonlijkheidsproblematiek
Coaching
Wanneer u belemmeringen ervaart en vragen heeft over uzelf, situaties in uw werk, relaties of het dagelijkse leven, dan kan coaching zinvol zijn.
We onderzoeken waar eventuele belemmeringen liggen en wat u zelf kunt doen om hier verandering in te brengen.
Vragen hierbij kunnen zijn: Wat in de situatie is veranderbaar en wat niet? Wat zijn mijn krachtige en kwetsbare punten, mijn wensen en behoeften?
Wie ben ik, wat past bij mij en waar wordt ik werkelijk blij van?

Begeleiding of ondersteuning bij de terugkeer naar werk na uitval of burn-out behoort tot de mogelijkheden.
Supervisie en leertherapie
Ik ben geregistreerd als supervisor bij de VGCT en de Vereniging voor Schematherapie en de ISST. Ik geef supervisie en leertherapie aan mensen die bezig zijn met hun opleiding ( b.v. tot cognitief-gedragstherapeut, schematherapeut, psychotherapeut, GZ- of klinisch psycholoog). Supervisie is ook mogelijk buiten het kader van een opleiding.

Mijn visie op therapie

Psychotherapie is een proces waarbij zowel de behandeltechniek, als de werkrelatie belangrijk zijn. Ik zie een goede werkrelatie als een samenwerking waarbij veiligheid en transparantie kernwaarden zijn.

Samen onderzoeken we hoe we uw probleem en de achtergronden daarvan kunnen begrijpen. We bekijken welke zaken u wilt veranderen. Aan de hand daarvan maak ik een op maat gesneden plan van aanpak.

Het kan gaan om de praktische aanpak van een klacht of een langer durend proces waarbij de focus ligt op u als persoon en hardnekkige patronen die u wilt doorbreken. Het aangaan van een veranderingsproces vergt inzet van ons beiden.

Ik sta voor:

 • Vertrouwen en openheid
 • Acceptatie en empathie
 • Samenwerking en daadkracht

Tarieven en vergoedingen

Om de zorg vergoed te krijgen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Ik werk contractvrij
Ik werk contractvrij. Dat wil zeggen dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten waardoor ik samen met u vrij blijf in de keuze van de behandelmethode en de behandelduur. Contracten met zorgverzekeraars hebben namelijk als nadeel dat de zorgverzekeraar sterke invloed uitoefent op de duur van de behandeling en het aantal sessies dat vergoed wordt. Ze baseren zich in die keuzen niet enkel op uw behoeften, maar ook op financiële belangen die zij hebben bij de duur van therapie.
Wat betekent dat voor u?
Ook bij het contractvrij werken heeft u recht op een vergoeding. Dat heet dan vergoeding op restitutiebasis. Dat wil zeggen dat u de door u gemaakte kosten voor behandeling declareert bij uw Zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding die u dan krijgt van uw Zorgverzekeraar is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft.
Hoogte van de vergoeding
Indien u een volledige restitutie-polis heeft dan krijgt u gewoon 100% vergoed van uw verzekering. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een echte restitutie polis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u een naturapolis heeft dan ligt het percentage dat u vergoed krijgt lager. Meestal vergoed uw verzekering dan tussen de 60% en 80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Wilt u weten hoeveel procent er vergoed wordt voor uw kosten, check dan dit bestand

Het deel dat uw verzekering niet vergoed (de eigen bijdrage) is in principe voor eigen rekening.
Betaling
Een vergoeding op restitutie basis betekent dat de rekening rechtstreeks naar u verstuurd zal worden.
U kunt de rekening vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.
Belasting
Het deel eigen bijdrage is, afhankelijk van uw inkomen, aftrekbaar van de belasting. Let op, dit geldt voor het gedeelte eigen bijdrage en niet het eigen risico! Informeer hiernaar bij de belastingdienst.
Keuze zorgverzekering
Indien u kiest voor een vergoeding op restitutie basis, is voor u het meest gunstig indien u overstapt op een restitutie-polis.
Deze is vaak maar enkele euro’s duurder dan een natura polis.
Indien u de huidige verzekering wilt wijzigen of opzeggen dan dient u dat vòòr 1 januari van het nieuwe jaar te hebben gedaan. Bij opzegging van uw verzekering dient u vòòr 1 januari van datzelfde jaar een nieuwe verzekeraar te hebben gekozen.


De meeste zorgverzekeringen bieden naast natura polissen ook restitutie polissen aan. Vaak is hierdoor volledig overstappen op een andere verzekering niet nodig, maar kunt u alleen uw polis veranderen.
Coaching
Wanneer u kiest voor een coachingstraject dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Het is vaak mogelijk om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. Er zijn vergoedingsmogelijkheden via:
 • werkgever
 • arbo-arts ( b.v. in het kader van een burn-out behandeling)
 • belastingdienst
 • zorgverzekeraar (via aanvullende verzekering)
Voor een coachingstraject is geen verwijzing van de huisarts nodig.
Het tarief voor coaching is 125 euro per sessie (exclusief 21% BTW).
Tarief supervisie en leertherapie
Neem contact op per mail om te informeren naar de mogelijkheden en tarieven van leertherapie en supervisie.