• werkwijze
 • soorten therapie
 • welke klachten

Onze werkwijze

Kennismaking
Wij bieden een kostenloos kennismakingsgesprek aan. Zodoende kunnen wij beoordelen of wij met elkaar kunnen samenwerken. Daarnaast zal de therapeut met u bekijken of hij/zij de juiste expertise heeft voor het behandelen van uw klachten.
Intake
In de eerste gesprekken zullen we onderzoeken wat uw klachten zijn en wat de achtergrond van de klachten is. Deze eerste analyse-fase noemen we de intake. Geen enkel mens is hetzelfde, dus ook ieder probleem is uniek. Door uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen, kunnen wij u een passend en op maat gemaakt behandelaanbod doen.
Adviesgesprek
Na afronding van de intake volgt er een adviesgesprek waarbij er samen met u een behandelplan opgesteld wordt. Hierbij zal met u besproken worden wat de conclusie uit de intake is. Daarnaast zal er een passend behandelaanbod gedaan worden.
In het behandelplan worden ook afspraken vastgelegd over de duur en de frequentie van de gesprekken.
Behandeling
Als u het eens bent met het voorgestelde behandelaanbod, start de therapie.
Samen met u zullen momenten uitgekozen worden waarbij we de therapie evalueren.
Het doel hiervan is om te kijken waar we staan, of we nog op de juiste weg zijn en waar u verder nog aan wilt werken.
De therapie wordt regelmatig besproken binnen het intervisie overleg met de andere collega’s binnen de praktijk. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de behandeling geborgd.
ROM-metingen
Gedurende de therapie zullen er op een aantal vaste meetmomenten vragenlijsten afgenomen worden om de voortgang van uw therapie te monitoren. Deze metingen worden Routine Outcome Measurement-metingen genoemd: ROM. De uitkomsten hiervan worden met u besproken.
Afsluiting
Aan het einde van de therapie zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden. Het doel hiervan is om samen te kijken wat er bereikt is en om te bespreken hoe u ervoor kunt zorgen dat u dit vasthoudt.

Soorten therapie

Vanuit onze praktijken bieden wij verschillende vormen van therapie.
Afhankelijk van uw probleem en in overleg met u zal bepaald worden welke therapie wij u aanbieden.

De therapie vormen die wij in huis hebben zijn:

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie is een klachtgerichte therapie. CGT richt zich op het veranderen van dysfunctionele gedachten en gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden.
PDF CGT
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)
IPT is een kortdurende, klachtgerichte therapie, voor stemmingsproblemen. De behandeling richt zich op recente veranderingen in belangrijke relaties met anderen.
PDF IPT
Schematherapie
Schematherapie is een persoonsgerichte therapie die zich richt op het leren herkennen en veranderen van disfunctionele patronen
www.schematherapie.nl
Client gerichte psychotherapie
Clientgerichte psychotherapie is een therapie die zich richt op de hele persoon, en niet alleen op de klacht. Vanuit een luisterende en accepterende houding helpt de therapeut u om te komen tot meer zelfinzicht.
PDF Client gerichte psychotherapie
Integratieve Psychotherapie
Binnen de integratieve psychotherapie worden methoden en technieken uit verschillende psychotherapeutische richtingen gecombineerd.

Welke klachten?

Deze klachten behandelen wij:

 • Angst- en paniekklachten
 • Dwangklachten
 • Trauma gerelateerde klachten
 • Stemmingsklachten
  (depressieve klachten, problemen met rouwverwerking)
 • Eet- en voedingsstoornissen:
  (boulimia, eetbuien, vermijdende/restrictieve voedselinname)
 • Lichamelijke klachten waarbij ook psychische aspecten een rol spelen:
  (o.a. burn-out, fibromyalgie, CVS)
 • Identiteitsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblemen

Deze klachten behandelen wij niet:

 • Ernstige verslavingsproblemen
 • Ernstig ondergewicht (BMI lager dan 17) of snel dalend gewicht
 • Problemen op het gebied van forensische zorg (aanraking met politie en/of justitie)
 • Psychose
 • Mensen met psychische klachten waarbij er sprake is van zwakbegaafdheid
 • Hoge crisisgevoeligheid (regelmatige opname voor time-out, regelmatig contact nodig hebben met de hulpverlener buiten kantoortijden)