• wie ben ik
 • wat doe ik
 • mijn visie
 • vergoedingen

Praktijk Kalsoum Nouri

Ik ben Kalsoum Nouri, geboren in 1975. Sinds 2002 werk ik met veel passie en plezier binnen de GGZ.

Daarnaast geef ik les bij verschillende onderwijs instellingen (Universiteit Maastricht, RINO-Zuid, GITP)

Ik ben BIG geregistreerd GZ-Psycholoog en Psychotherapeut.

Om een zo breed mogelijk behandelaanbod te kunnen aanbieden, heb ik mij gespecialiseerd in verschillende (wetenschappelijk onderbouwde) behandelmethoden. In de volgende methodieken heb ik mij gespecialiseerd:
cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, schematherapie en cliëntgerichte psychotherapie.

Beroepsregistraties
 • BIG-registratie GZ-Psycholoog (49915048925)
 • BIG-registratie Psychotherapeut (69915048916)
Praktijkregistraties
 • KvK-vestiging praktijk Kalsoum Nouri (68086520)
 • AGB code zorgverlener (94061106)
 • AGB-code praktijk Kalsoum Nouri (94063083)
Lidmaatschap beroepsverenigingen
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlandse Academie voor eetstoornissen (NAE)

Bij vergoeding op restitutie basis ligt het kwaliteitsstatuut ter inzage in mijn praktijk.

 

 

Wat doe ik

De praktijk biedt behandeling aan voor volwassenen van 18 jaar en ouder. U kunt bij mij terecht voor diagnostiek, individuele psychotherapie en coaching.


Ik ben doorgaans werkzaam op maandag, dinsdag ochtend, woensdag en vrijdag.

Ik werk kort als het kan en lang als het moet.
Daarom biedt de praktijk zorg aan binnen zowel de basis GGZ (voor lichte klachten) als de specialistische GGZ (voor complexere problemen).

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van de volgende klachten
 • Angstklachten
  (oa: paniekklachten, sociale angst, straatvrees ed)
 • Eet- en voedingsstoornissen
  (boulimia, eetbuien, restrictieve en vermijdende voedselinname)
 • lichamelijke klachten waarbij ook een psychisch aspect een rol speelt
  (burn-out, cvs, spanningsklachten ed)
 • lichte tot matige stemmingsklachten
  (depressie, gecompliceerde rouw)
 • levensfase problemen
 • persoonlijkheidsproblemen (cluster C)
  (negatief zelfbeeld, onzeker, jezelf wegcijferen, perfectionisme, moeite om in contact te komen met eigen behoeftes ed)
Coaching
Binnen de praktijk worden ook coachingstrajecten aangeboden.
U gaat dan met u zelf aan slag door te kijken naar concrete situaties die u in uw werk, relaties of het dagelijkse leven, belemmeren.
Er is hierbij uitgebreid aandacht voor zelf-onderzoek en zelfreflectie. Wat wil ik werkelijk? Wie ben ik en wat past bij mij?
Daarnaast is de praktijk gespecialiseerd in coaching bij burn-out en eetproblemen (waardoor overgewicht)
(bij een eetstoornis wordt u binnen de praktijk doorverwezen naar een psychotherapie traject)
Supervisie en leertherapie
Ik geef supervisie en leertherapie aan mensen die bezig zijn met een GZ-opleiding. Ook is het mogelijk supervisie en leertherapie te volgen buiten het kader van een opleiding. Het is hierbij mogelijk supervisie en leertherapie te krijgen vanuit een cognitief gedrags-therapeutisch of schema-therapeutisch kader.

Mijn visie op therapie

In therapie gaan betekent je kwetsbaar durven opstellen en bloot durven geven.
Ik vind het daarom erg belangrijk dat u zich bij mij op uw gemak en veilig voelt. Alleen dan is er ruimte om u te durven open stellen en te kunnen veranderen.

Als therapeut probeer ik mijn tempo van de therapie aan u aan te passen. Veranderen is een proces dat tijd kost en gaat met vallen en opstaan. Ik ben er om u in dit proces te helpen en te begeleiden.

Ik geloof niet in het rigide toepassen van protocollen, maar probeer, samen met u, tot een op maat gemaakte therapie te komen.

Binnen de therapie verwacht ik van u dat u bereid bent , samen met mij, naar u zelf te kijken en hierin dingen wilt gaan veranderen.

Ik werk met humor, ben empathisch, maar schuw er ook niet voor om u een spiegel voor te houden.

Tarieven en vergoedingen

Psychotherapie Praktijk Kalsoum Nouri biedt zorg aan die valt binnen de zorgverzekeringswet en daarnaast biedt de praktijk coachings-trajecten aan.

Ik werk contractvrij
Ik werk contractvrij, dat wil zeggen dat ik geen contracten met Zorgverzekeraars heb afgesloten waardoor ik samen met u vrij blijf in het kiezen van de behandelmethode en de behandelduur. Contracten met Zorgverzekeraars hebben namelijk als nadeel dat de Zorgverzekeraar sterke invloed uitoefent op de duur van de behandeling en het aantal sessies dat vergoed wordt. Ze baseren zich in die keuzen niet enkel op uw behoeften maar ook op de financiele belangen die zij hebben bij de duur van therapie.
Wat betekent dat voor u?
Ook bij het contractvrij werken heeft u recht op een vergoeding. Dat heet dan vergoeding op restitutiebasis. Dat wil zeggen dat u de door u gemaakte kosten voor behandeling declareert bij uw Zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding die u dan krijgt van uw Zorgverzekeraar is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft.
Hoogte van de vergoeding
Indien u een volledige restitutie-polis heeft dan krijgt u 100% vergoed door uw verzekering. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een echte restitutie polis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u een naturapolis heeft dan ligt het percentage dat u vergoed krijgt lager. Meestal vergoedt uw verzekering dan tussen de 60% en 80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het percentage dat u vergoed krijgt kunt u navragen via uw verzekeraar of via deze link Het stuk dat uw verzekering niet vergoed (de eigen bijdrage) is in principe voor eigen rekening.
Betaling
Een vergoeding op restitutie basis betekent dat de rekening rechtstreeks naar u verstuurd zal worden.
U kunt de rekening vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Het stuk eigen bijdrage (het gedeelte dat u niet vergoed krijgt door uw verzekering bij een natura polis), moet u zelf betalen.

Belasting
Het stuk eigen bijdrage is, afhankelijk van uw inkomen, aftrekbaar van de belasting. Let op, dit geldt voor het stuk eigen bijdrage en niet het eigen risico!
Informeer hiernaar bij de belastingdienst.
Keuze zorgverzekering
Indien u kiest voor een vergoeding op restitutie basis, is voor u het meest gunstig indien u overstapt op een restitutie-polis.
Deze is vaak maar enkele euro’s duurder dan een natura polis.
U dient bij het omzetten voor 1 januari van datzelfde jaar uw huidige verzekering te hebben opgezegd en voor 1 februari van datzelfde jaar moet een nieuwe verzekeraar gekozen zijn.
De meeste zorgverzekeringen bieden naast natura polissen ook restitutie polissen aan. Vaak is hierdoor volledig overstappen op een andere verzekering niet nodig, maar moet u alleen uw polis veranderen.
Coaching
Wanneer u kiest voor een coachingstraject dan zijn de kosten voor eigen rekening.
Het is echter wel vaak mogelijk om toch (een deel van) de kosten vergoed te krijgen.
Vaak zijn er vergoedingsmogelijkheden via
 • werkgever
 • arbo-arts (bijvoorbeeld in het kader van een burn-out behandeling)
 • UWV (indien u een uitkering ontvangt)
 • de belastingdienst
 • uw zorgverzekering (via de aanvullende verzekering)
Voor een coachingstraject is geen verwijzing van de huisarts nodig. Ook is er geen limiet op het aantal behandel contacten.
Het tarief voor coaching is 90 euro per sessie (exclusief 21% BTW)
Supervisie en leertherapie
Neem contact op per mail om te informeren naar de mogelijkheden en tarieven van leertherapie en supervisie.